default-logo

Modele polityki rynku pracy

5. problemy, Wyzwania i Perspektywy Polityki rynku pracy 5,1. Flexicurity — Studium oynatıcı 5,2. Główne Wyzwania Współczesnej Polityki rynku pracy 5,3. Perspektywy Rozwoju rynku pracy a Polityka rynku pracy 5,4. Ograniczenia analityczne i implementacyjne Polityki rynku pracy Bibliografia 10. Instrumenty, finansowanie i Efektywność Polityki rynku pracy w Polsce 10,1. Wprowadzenie 10,2. Usługi i Instrumenty rynku pracy 10,3.

Finansowanie Polityki rynku pracy w Polsce 10,4. Efektywność programów rynku pracy w Polsce Bibliografia Książka jest conçu dla osób profesjonalnie zajmujących się problemami rynku pracy w instytucjach sektora publicznego. Może być również przydatna dla studentów zarządzania publicznego, administracji, Gospodarki publicznej, Polityki Społecznej, Ekonomii i zarządzania. 3. cele, rodzaje i Efekty Polityki rynku pracy 3,1. Polityka rynku pracy a Polityka zatrudnienia 3,2. Cele Polityki rynku pracy 3,3. Rodzaje i Funkcje Polityki rynku pracy 3,4. MODELE Polityki rynku pracy 3,5. Efekty aktywnej Polityki rynku pracy Bibliografia 7.

Polityka rynku pracy w Japonii i stanach Zjednoczonych 7,1. Wprowadzenie 7,2 Japonia 7.2.1. Główne problemy japońskiego rynku pracy 7.2.2. Układ instytucjonalny japońskiego rynku pracy 7.2.3. Działania rządu w zakresie ograniczania problemów na rynku pracy 7,3. Stany Zjednoczone 7.3.1. Charakterystyka głównych problemów rynku pracy w stanach Zjednoczonych 7.3.2. Układ instytucjonalny rynku pracy w stanach Zjednoczonych.

Działania rządu w obszarze rynku pracy Bibliografia 11. Polityka edukacyjna a Rynek pracy 11,1. Wprowadzenie 11,2. Efekty i korzyści Edukacji 11,3. Struktura Edukacji i kierunki wdrażanych rozwiązań 11,4. Edukacja-w którą stronę? Podsumowanie Bibliografia CZĘŚĆ III realizacja Polityki rynku pracy na Świecie 1. MODELE zarządzania publicznego un Polityk types publicznych rynku pracy 1,1. Wprowadzenie 1,2. Weberowski modèle zarządzania publicznego 1.2.1.

Istota weberowskiego modelu zarządzania publicznego 1.2.2. Mechanizmy weberowskiego modelu zarządzania publicznego 1.2.3. Polityka Publiczna w weberowskim modelu zarządzania publicznego 1.2.4. Polityki rynku pracy w weberowskim modelu zarządzania publicznego 1,3. Modèle nowego zarządzania publicznego 1.3.1. Istota modelu nowego zarządzania publicznego 1.3.2. Mechanizmy modelu nowego zarządzania publicznego 1.3.3. Polityka Publiczna w modelu nowego zarządzania publicznego 1.3.4. Polityki rynku pracy w nowym zarządzaniu publicznym 1,4. Modèle współzarządzania publicznego 1.4.1. Istota modelu współzarządzania publicznego 1.4.2. Mécanizmy modelu współzarządzania publicznego 1.4.3.

Polityka Publiczna w modelu współzarządzania publicznego 1.4.4. Polityki rynku pracy w modelu współzarządzania Podsumowanie Bibliografia 14. Rozwle terytorialny a Rynek pracy 14,1. Wprowadzenie 14,2.